Znáte Miss Academia?…dotazník k soutěži

Studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají každoročně soutěž Miss Academia ČR. Letošní ročník, Miss Academia ČR 2010, vyvrcholil Galavečerem dne 31. března.Pro budoucí ročníky soutěže je velmi důležité znát míru povědomí českých studentů o soutěži – jak ji vnímají a odkud ji znají, pokud vůbec.

I vy můžete pomoci – na internetové adrese http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/povedomi-o-projektu-miss-academia-cr/ se nachází krátký dotazník o projektu Miss Academia ČR.

Více informací o projektu Miss Academia ČR naleznete na http://www.missacademia.cz/