Výsledky prvního kola Interního fondu na podporu studentských projektů

Studentská komora AS VUT začala přibližně před rokem přemýšlet o způsobu, jakým způsobem by šlo podpořit nápady studentů. Po zkoumání, jak to funguje na jiných školách, po přípravě a dlouhých diskuzích nad předpisech, po vyjednávání s vedením VUT, se podařilo připravit pravidla a zajistit finanční podporu 300 000 Kč.

Více o tom, jak podpora funguje, najdete zde: http://www.vutbr.cz/aktuality-f19528/vut-podporuje-napady-studentu-d91993

Hodnotící komise IFSP se 26. 6. 2014 sešla, ohodnotila projekty přihlášené v 1. kole s uzávěrkou 15. 6. 2014 a zveřejnila výsledky včetně popisu jednotlivých projektů.
IFSP_1