VUT Wiki spuštěna!

Naše univerzita má nyní vlastní Wikipedii pro studenty. VUT Wiki má za cíl vytvořit elektronickou příručku, která je vhodná nejenom pro prváky. Doufáme, že i studenti vyšších ročníků se zde budou moci dozvědět pár užitečných informací a rad, o kterých dříve neměli tušení.Stránky VUT Wiki se nacházejí pod následujícím odkazem (ten najdete i zde na portálu v levém sloupečku):

https://www.vutbr.cz/wiki/

VUT Wiki je zpracována v klasickém prostředí Wikipedie, ke kterému má přístup každý student a absolvent VUT. Není nutná žádná registrace. Jen se přihlásíte do STUDISu, jak jste zvyklí.

Obsah VUT Wiki je rozdělena do třech kategorií:
VUT obecně – tyto články jsou určeny pro všechny studenty bez ohledu na fakultu
Fakultní příručky – tyto texty doplňují předchozí články o informace týkající se pouze jednotlivých fakult
Další VUT organizace – zde budou informace pro studenty o dalších organizacích spadajících pod VUT

Co je však nejdůležitější, že všichni bez výjimky se mohou podílet na rozšiřování a vylepšování obsahu těchto stránek. Pokud se v prostředí Wikipedie zatím příliš neorientujete, využijte, prosím, nápovědu na české Wikipedii.

Je v plánu i pár vylepšení, jako přidání vícejazyčné podpory. Což se v budoucnu může stát velice užitečné pro zahraniční studenty.

Rád bych také velice poděkoval panu Mičkovi z Fakulty strojního inženýrství, bez kterého by tyto stránky vznikaly jen stěží.

Příjemný pobyt na VUT Wiki Vám přeje

Marek Volf
iniciátor založení části pro studenty