Aktualizováno 26. 2. 2013: Vedení VUT a Kuala Lumpur

Zahraniční cesta zástupců VUT do Kuala Lumpur, která se začíná teď objevovat v médiích v dosti negativním světle, je založena na zprávě tajemníka velvyslanectví v Malajsii.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot … ?id=772010

Druhá strana se k těmto tvrzení ještě nevyjádřila resp. vyjádřila, ale jen interně v rámci vedení univerzity a to v dost omezeném rozsahu, což není zrovna vyhovující způsob reakce na otevřený dopis adresovaný významným institucím (prorektor však přislíbil, že bude dále v této věci jednat).

Pan prorektor Kvíčala ve svém vyjádření především upozorňuje na problém s velvyslanectvím v Malajsii:
http://www.ceskapozice.cz/domov/politik … warzenberg

Je dost možné, že bude současný velvyslanec odvolán a tajemník se tak chtěl jen prokázat jako aktivní diplomat, aby přežil ve funkci případné personální obměny.

Studentská komora z události zatím nevyvozuje žádné závěry – nemá k tomu dostatek informací.

Doplnění 26. 2. 2013 o vyjádření VUT:
Vedení školy opravdu, tak jak uvádí aktualne.cz, vyrazilo do Asie, cesta však fiaskem skončila pouze podle hodnocení zaměstnance zastupitelského úřadu v Kuala Lumpur Martina Hubingera. Hlavním cílem VUT v Brně byla prezentace na dvou veletrzích vzdělávání, kterých se zúčastnilo v Kuala Lumpur a George Town, dále navštívili zástupci školy tamější univerzitu a navázali s ní strategickou spolupráci a další pak s DAAD a čtyřmi dalšími subjekty. Jediným médiem, které na údajně nepovedenou „misi“ techniky na Východ zatím reagovalo, bylo aktualne.cz a to poněkud jednostranným článkem vycházejícím z dopisu pana Hubingera. Zajímavostí tohoto dopisu je, že pan Hubinger dopis nejenže napsal, ale také si ho sám za zastupitelský úřad v Kuala Lumpur schválil. Hubinger v dopise zástupce VUT v Brně obviňuje z absence na domluvených a údajně odsouhlasených jednáních. Skutečně domluvené jednání však bylo pouze jedno. U ostatních zástupci VUT v Brně nevěděli, kdy přesně se budou konat, přestože o nich s panem Hubingerem komunikovali několik měsíců a spoléhali na jeho slib, že schůzky opravdu domluví. Domluva však podle pana Hubingera vypadala tak, že delegaci informoval emailem doručeným těsně před půlnocí po jednadvacetihodinovém letu zástupců VUT v Brně. V tuto dobu bylo již velmi obtížné nový bod schůzky do programu zařadit, vzhledem k tomu, že schůzka měla proběhnout ráno po deváté hodině. Na ranní schůzku zástupci VUT v Brně i přesto dorazili, čekali na smluveném místě – na recepci hotelu. Pan Hubinger se však dostavil na jiné místo a když jej zástupci VUT v Brně našli, byl velmi rozladěný, schůzku opustil a odmítl s delegací školy dále komunikovat, přestože k tomu byl vyzván. Hlavním pochybením VUT v Brně je tedy to, že jeho zástupci jednoznačně netrvali na přesném stanovení termínů všech schůzek v Malajsii v adekvátním předstihu, které měl pan Hubinger dohodnout, a spolehli se na to, že je skutečně zařídí. Zástupci VUT v Brně si na chování pana Hubingera chtěli stěžovat přímo panu velvyslanci, rozhodli se však, že tak učiní až po návratu do ČR. Zde je už čekal dopis se stížností od pana Hubingera, který rozeslal řadě institucí v ČR a který obsahoval řadu nepravdivých a zkreslených informací. V současné době stížnost VUT v Brně na pana Hubingera vyšetřuje Generální inspekce a interní audit Ministerstva zahraničních věcí ČR.