ÚTT pořádá soutěž pro studenty a doktorandy VUT o 5 000 Kč

Na začátku dubna zahájí Útvar transfer technologií na VUT v Brně herní soutěž pro studenty a doktorandy VUT s názvem VIA INVENTOR. Studenti mezi sebou budou bojovat ve stolní hře stejného názvu. O prvenství v ní rozhoduje nejen štěstí, ale také znalosti komercializace vynálezu a ochrany duševního vlastnictví. Stolní hra VIA INVENTOR je svými pravidly podobná známé hře Monopoly a vznikla díky ÚTT na konci loňského roku.

Soutěž proběhne ve dvou kolech – kvalifikace a finále. Každá fakulta bude mít své vlastní kvalifikační kolo ve stanoveném termínu. Student se může účastnit kvalifikace pouze jednou, a to na své fakultě. 
Registrace proběhne v místě kvalifikace u manažera aplikační sféry dané fakulty 30 minut před zahájením soutěže. Každou stolní hru může obsadit 6 hráčů, na místě tedy vznikne několik hracích stanovišť. Doba hraní je omezena na 2 hodiny. Po tomto časovém limitu se výsledky všech hráčů kvalifikace vyhodnotí a ten, který získá nejvíce bodů, vyhrává postup do finálového kola. Ve finále se utkají 4 nejlepší hráči z kvalifikace  - vždy vítěz z každé fakulty.
 
UTT soutěž
 
Finálové kolo se bude konat 24. 4., a to, za stejných pravidel jako kvalifikace, v rámci konference projektu TT Point v Press Centru Brněnského výstaviště.  První tři nejlépe umístění finalisté získají finanční odměnu (1. místo – 3 000 Kč, 2. místo – 1 500 Kč, 3. místo – 500 Kč).
Hra VIA INVENTOR je k zapůjčení na vašem ústavu nebo u manažerů aplikační sféry každé fakulty.  Pravidla a otázky si tak mohou studenti předem natrénovat. Zkusit štěstí je možné i bez jakékoliv přípravy, přímo ve fakultním kole. Více informací najdete na https://www.vutbr.cz/utt/
Termíny kvalifikačních kol:
4. 4. 2012 v 13:00 – FEKT, Technická 8, místnost T-215
4. 4. 2012 v 14:00 – FSI, Technická 2, místnost U4
5. 4. 2012 v 16:00 – FAST, Veveří 95, místnost D267
6. 4. 2012 v 12:00 – FCH, Purkyňova 118, zasedací místnost UCHM, 4 NP
Přejeme všem hráčům mnoho štěstí!