Studenti VUT se distancují od České studentské unie a jejich aktivit

Zástupci studentů VUT v univerzitním akademickém senátu 2. 12. 2013 přijali na zasedání Studentské komory toto usnesení:

Studentská komora Akademického senátu VUT se distancuje od veškerých aktivit České studentské unie (MISS VUT, Fakulta roku,…). SKAS VUT se odmítá jakýmkoliv způsobem podílet na propagaci tohoto subjektu a jím organizovaných aktivit.