Stop drahým menzám VUT Brno

Událost na Facebooku Týden bez menz VUT ukázala, že je tady spousta studentů nespokojených se službami menz – minimálně 2300. Pokud by se udělal průzkum mezi všemi studenty, asi by jich bylo podstatně víc, možná 10 000. Na základě tohoto jsme se dohodli, že to nenecháme tak, aby ve studentech nadále sílilo nespokojení, ale zároveň nechceme, aby se to hned bez diskuze projevilo bojkotem menz, který by zabolel jak KaM, tak studenty (iniciátory akce).Na schůzi studentských organizací jsme se shodli na těchto požadavcích a návrzích pro ředitelku KAM:
1. Rozkrytí cenotvorby jídel
2. Voda zdarma v každé menze. 
3. Prodiskutovat otázku kvality/velikosti porcí/ceny. Navrhnout rozdělení jídel na levné, normální a luxusní s tím, že cena bude odrážet kvalitu.
4. Zlepšení komunikace – navrhnout např. setkání akademické obce a ředitelky, navrhnout také veřejnění těchto návrhů v aktualitách na webu KAM s dodatkem, že se KA

M zasadí o jejich naplnění
5. Žádost o zveřejnění vize paní ředitelky studentům. Navrhnout založení blogu, nebo podobného nástroje pro komunikaci ředitelky se studenty.
6. Navrhnout možnost zajištění kvalitního dotazníku spojeného se stravováním na VUT, na jehož tvorbě by se mohly podílet i KAM.
7. Probrání připomínek a dotazů od studentů na FB stránce Stop drahým menzám a v dotazníku.
Více se dozvíte ze zápisu schůze http://tinyurl.com/schuze.
stop.png