SPOLKY

Na VUT fungují různé druhy spolků a studentských organizací. Tím nejrozšířenějším jsou Studentské komory Akademického senátu VUT a všech fakult, jejichž primárním úkolem je zastupovat a reprezentovat zájmy studentů, mohou však zastávat i roli tvůrců společenských aktivit pro vyplnění volného času studentů. Dále se pak studenti dobrovolně sdružují v organizacích unijního typu – zpravidla působící na fakultě s cílem organizování volnočasých aktivit pro studenty – Studenti pro studenty (FEKT), Studentská unie FIT, Studentská unie FCH a Studentská obec FA. Dále máme na VUT spolky, které jsou součástí nadnárodních sdružení s cílem rozvíjet studenty – BEST Brno, IAESTE a ISC VUT. Ve výčtu chybí TU Brno Racing sdružující tým studentů, kteří vyvíjí a konstruují formuli pro mezinárodní soutěže.

 

SPS_RGB_BoT_smallLOGOLogo SKASiaesteLOGO