Seminář ACSA – Vysokoškolská legislativa

Stal se z Vás akademický senátor/ka, nebo se jím chcete stát? Potřebujete co nejrychleji nastudovat příslušnou legislativu, abyste svou funkci zvládali co nejlépe?

Potom navštivte náš seminář Vysokoškolská legislativa, který se koná již tento pátek 12. října v Brně! Více informací naleznete na http://www.acsa.vutbr.cz.

Popis semináře Vysokoškolská legislativa

 

Na vstupním semináři, jehož tématem je vysokoškolská legislativa, se seznámíte se všemi základními oblastmi právní úpravy vysokého školství. Seznámíme vás se strukturou vysokoškolského zákona, naučíme vás orientovat se v něm a umožníme vám proniknout do problematiky jeho propojení s ostatními oblastmi platného práva. Postupně se budeme věnovat právnímu postavení vysokých škol, způsobu jejich zřizování, průběhu studia a všem dalším otázkám jejich každodenního právního provozu. Především se ale zaměříme na fungování jednotlivých orgánů vysokých škol, na utváření vnitřních předpisů vysoké školy, na postavení studenta a na ochranu jeho individuálních práv.

Nabyté vědomosti uplatníte nejen v dalším studentském životě, ale umožní vám též bez problémů absolvovat navazující seminář Akademické senáty, kde se dozvíte, jak prakticky prosadit a zrealizovat to, co zákon sice umožňuje či přikazuje, ale co ne vždy vysoká škola ráda dělá. Vše, čím se budeme na semináři zabývat, dostanete přehledně sepsáno v pracovním sešitě, který obsahuje řadu dalších bonusů. Především to je sbírka rozhodnutí, žádostí a vnitřních předpisů, z nichž některé ukazují poučné chyby a jiné představují vzorové řešení daného problému. Sbírka bude na místě ke stažení na flash disk.

Po plném absolvování semináře Vám zašleme osvědčení Vysokého učení technického v Brně o absolvování kurzu.

Na semináři se mimo jiné dozvíte:

• Jak dělat a jak nedělat přijímačky, jak je vyhodnotit a jak se zachovat, když neproběhly správně.

• Jak zvolit akademický senát a jeho orgány, jak zvolit rektora a proč se nevolí prorektoři.

• Kdo bude za studium platit a kdo ne a proč.

• Jak se studiem skončit – řádně či neřádně

• Kdo na vysoké škole co dělat má a jak to bývá ve skutečnosti

• Jak napsat vnitřní předpis, aby byl zákonný a dobře fungoval

• Kam a jak se obrátit na ochranu svých studentských práv