Sedmý ročník studentské konference ACSA

Vám lhostejná kvalita života na Vaší univerzitě? Vyplňujete dotazníky o vyučovaných předmětech či prostředí na škole, ale nevidíte nikde žádný výsledek? Podílíte se na systému hodnocení kvality výuky na Vaší škole? Pak právě pro Vás je připravena letošní studentská konference, která se bude celá věnovat tzv. studentskému hodnocení kvality.

Pozor – pro studenty VUT v Brně je letos opět připravena výhodná akce!!!

Již sedmým rokem pořádá Akademické centrum studentských aktivit (dále ACSA) celostátní studentskou konferenci „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách“, tentokrát s podtitulem „Proč (se nechat) hodnotit? aneb Kvalitu vysokých škol můžeme zlepšovat společně“. Letošní ročník se koná ve dnech 29. – 30. listopadu 2007, tradičně v Centru VUT v Brně. Záštitu nad touto významnou událostí akademického roku převzal rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

Akce každoročně přivítá přes 150 účastníků – studentů, členů pedagogického sboru, zástupců vedení vysokých škol, ale i reprezentantů veřejných institucí z akademické sféry – MŠMT ČR, Rady vysokých škol a její Studentské komory, členy skupiny Bologna Experts aj. Naši pravidelní návštěvníci vědí, že cílem konference je poskytnout prostor pro dialog, výměnu názorů a zkušeností mezi těmito lidmi, kterým záleží na stavu české vysokoškolské scény.

Jak již podtitul konference napovídá, letos jsme se rozhodli věnovat tématu stále aktuálnímu, tedy studentskému hodnocení kvality (dále SHK). O co se vůbec jedná? Jde o to, že na všech VŠ dosud bohužel není běžné brát v úvahu názor studentů na jejich studium, naopak na mnoha školách, na kterých SHK různými způsoby probíhá, se tento systém neprovádí vhodným způsobem. Zaměříme se tedy na to, jak nejlépe provádět hodnocení kvality výuky prostřednictvím studentů, aby byly jeho výsledky relevantní, ukážeme si příklady dobré i špatné praxe na českých VŠ, seznámíme s výsledky našich dvou rozsáhlých projektů, které se problematikou SHK přímo zabývaly: „Systematizace procesů studentského hodnocení kvality na vysokých školách v České republice“ a „Národní dotazníkové šetření studentů“.

Studenti rovněž mohou představit své aktivity na pravidelné výstavě studentských organizací, která se každoročně setkává s živým zájmem nejen účastníků konference, ale i návštěvníků Rektorátu VUT v Brně. Na majitele tří nejpodařenějších vystavovacích panelů čekají zajímavé ceny.

Pořádání konference se stalo nejdůležitější činností Akademického centra studentských aktivit, organizace, která se zaměřuje na práci s aktivními vysokoškolskými studenty – akademickými senátory, členy studentských organizací, tj. lidmi, kteří chtějí na své Alma Mater něco změnit, zlepšit nebo zorganizovat. Akce by nemohla vzniknout bez podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vysokého učení technického v Brně, skupiny Bologna Experts a společnosti AWD Česká republika. Další informace o akci, včetně možnosti přihlašování, naleznete na webových stránkách www.acsa.vutbr.cz.

Věříme, že na konferenci přijedou lidé, kterým není lhostejná kvalita českého univerzitního studia. Doufáme, že závěry na akci přijaté se stanou pravidelnou součástí života členů akademických samospráv, studentů, pedagogů a vedení vysokých škol, kteří mají studentské hodnocení kvality výuky na starosti.

 

Jsme přesvědčeni, že studenti VUT v Brně budou opět na konferenci nepřehlédnutelní – nejen jako posluchači příspěvků, ale i jako diskutéři a vystavovatelé na výstavě studentských organizací.

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kalová
tel.:    541 145 257
fax:   541 145 255
e-mail:   kalova@acsa.vutbr.cz
web:   www.acsa.vutbr.cz