Protestní akce proti reformě VŠ

Studentští zástupci ze všech brněnských veřejných vysokých škol a univerzity obrany svolávají protestní pochod proti reformě VŠ.

Vážené studentky, vážení studenti

tímto svolávám studentskou akademickou obec k protestům proti připravovaným
reformám zákonů týkajících se vysokého školství, které se uskuteční formou
protestního pochodu ve středu 1.2.2012 od 14:00 do 16:00. Pochod začne na
Moravském náměstí a půjde směrem k Právnické fakultě MU (více viz
http://www.facebook.com/events/218506314908777/ ).

Tato iniciativa vznikla na základě otevřeného dopisu vládě (viz odkaz dole), ve
kterém své výtky k připravovaným reformám vyjádřili studenští zástupci
akademických senátů šesti brněnských vysokých škol (MU, VUT, MendelU, JAMU,
VFU, UnOb), kteří zastupují více než 65 tisíc studentů. Konkrétní důvody našich
protestů najdete v příloze, nicméně primárně NEPROTESTUJEME PROTI ZAVÁDĚNÍ ŠKOLNÉHO, jak je v médiích často zmatečně uváděno. Cítíme silný mandát našich studentů pro to, abychom se radikálně vymezili proti chystaným
paskvilním věcným návrhům. Výsledkem přijetí takových zákonů by bylo nejen
omezení dobře fungujících demokratických principů uvnitř vysokých škol, ale i
poškození dobře fungující terciární vzdělávací sféry s dopady na úroveň svobody a demokracie v České republice.

Cílem průvodu je informovat širokou veřejnost o našich postojích a vyslat vzkaz
ministru Dobešovi, že jím předkládané návrhy zákonů nepodporujeme a chceme
širší debatu s akademickou obcí. Před Právnickou fakultou proběhne krátký
happening, na kterém budou představeny naše názory, a od 16:00 bude následovat veřejná debata s významnými akademickými osobnostmi nejen brněnské scény, kterou organizuje iniciativa Brno za svobodné vysoké školy.

 

Veškeré dokumenty najdete zde: http://is.muni.cz/do/sci/as/AS_08/27749138/30891332/