Přednáška o první pomoci

Vedení FCH a Studentská Unie FCH Vás srdečně zvou na přednášku, kde se dozvíte mimo jiné co dělat, když se stane něco Vám nebo Vašim blízkým, jak správně poskytnout první pomoc nebo jak správně zavolat „záchranku“. Přednášet bude student FCH a kvalifikovaný zdravotník Tonda Knob v posluchárně P1, v pondělí 23. listopadu 2009 ve 12:30 hodin. Těšíme se na Vaši účast. http://www.fch.vutbr.cz/cs/student/studentska-unie/poradane-akce/prvni-pomoc.html