Pracovní příležitosti pro FSI

Centrum vzdělávání a poradenství VUT v Brně
zve všechny studenty 4. a 5. ročníku na

Prezentaci agentury OPENN s nabídkou pracovních uplatnění

ve středu 26.4.2006 od 13 do 15 hod
v posluchárně U4/A5Program:
 prezentace agentury OPENN – co očekávat a neočekávat od personální agentury
 nabídka pracovních příležitostí agentury pro studenty na nejbližší období
 jak sestavit CV
 jak psát motivační dopis
 jak se připravit na pohovor
 jak se orientovat na trhu práce
 kritéria hledání a výběru zaměstnavatele
 jak zaujmout potencionálního zaměstnavatele
 náležitosti pracovní smlouvy, aj. (dle zájmu účastníků)
 diskuze (přineste si své CV ke konzultaci) _____________________________________________________________
Registrujte se prosím na http://www.cvp.vutbr.cz/poradenstvi/seminar-openn.html
Kontakt: Hana Petrušková, petruskova@cvp.vutbr.cz