POZOR HOŘÍ !!!

Sportovní studenti POZOR, byl vypsán konkurz na ředitele našeho vesměs nejoblíbenějšího ústavu pod VUT – CESA (Centrum sportovních aktivit). A proč HOŘÍ ???

Zpráva o konkurzu na ředitele doteď pouze slabě doutnala mezi nejvyššími orgány VUT a jen velmi pomalu se dostává přes studentské rady do povědomí studentů, proto je potřeba rozpoutat informační požár, a to teď hned. Vždyť právě studenti, kteří budou hlavními uživateli výsledků konkurzu by měli o výběrovém řízení vědět, popřípadě mít šanci podpořit svého kandidáta u svého zástupce v akademickém senátu.

Současnými kandidáty na tuto důležitou funkci jsou paní RNDr. Hana Lepková a současný ředitel, pan PaedDr. Jaroslav Bogdálek.

My, jako ne malá skupina sportovních studentů, jsme se o konkurzu zcela náhodou dozvěděli v období Vánoc. S oběma kandidáty máme osobní zkušenosti a vyjádřili jsme podporu současnému řediteli panu Bogdálkovi.

Pro nás je to organizačně schopný člověk, autorita pro studenty neobvykle spojená s nezávazností, profesionál v řízení univerzitní tělesné edukace a uznávaný pedagog ve sportovních kruzích, člověk, který svými komunikačními schopnostmi a svým zápalem pro sport úspěšně řídí nejmilejší ústav všech studentů a šíří jeho dobré jméno mimo Brno; bezproblémový chod a dobré vztahy uvnitř.

Dále jsme jako studenti, kteří nemají žádné zastoupení ve studentských radách poprosili o bližší informace o výběrovém řízení (termín, členové komise, průběh). Adresáty naší podpory byli rektor, děkanové jednotlivých fakult a akademický senát. K dnešnímu dni jsme dostali různé odpovědi, ve věci konkurzu jsme se však bohužel nedozvěděli nic.

Proč se o konkurzu dozvídáme v období Vánoc a zkoušek, kdy je většina studentů mimo Brno nebo spí pod návalem studijních povinností? Proč samo vedení VUT neinformuje nás, studenty o tak zásadní události nějakým více hořlavým způsobem? A proč se po dotazu i na ta nejvyšší místa nemůžeme dozvědět podrobnosti o konkurzu?

Díky pochybnostem, které máme, je právě nejvyšší čas, abychom ten náš plamínek naděje rozšířili do povědomí všech sportovně založených studentů na VUT.

V případě, že i nadále nebudeme seznámeni s bližšími informacemi, podpoříme našeho kandidáta peticí, kterou snad i v této době podpoří co nejvíce sportovních studentů. Kdo si jen trochu „čuchl“ ke sportu u CESy, ví proč.

Každá hlava, která popřemýšlí a předá informaci dál, zvyšuje šanci, že bude oheň na střeše.

Za sportovní studenty,

Martin Pavelec
Martin Bačík
Robert Sobočík
Radka Hajdíková
Jakub Schwarz
Petr Stehlík
Vojtěch Rakušan