Posezení s proděkany FEKT

Zveme Vás na již tradiční posezení se zástupci fakulty, na kterém si můžete v zcela přátelské atmosféře u kofoly nebo u pivka pohovořit o všem, co souvisí se studijem, s VUT a s Brnem.

V hospůdce Plzeňský dvůr se na Vás tentokrát budou také těšit studijní proděkani Doc. Dědková a Doc. Hanus, systémový integrátor Ing. Pokorný, šéfka akademického senátu RNDr. Krupková a další …

V rámci akce proběhne také krátké předání cen vítězům soutěže ABB Student Award a zájemci budou mít možnost promluvit si se zástupci společnosti ABB.Posezení se koná

ve čtvrtek, 11. května, od 17 hodin v salonku restaurace Plzeňský Dvůr poblíž Listových kolejí

mapka je níže na této stránce.

Budeme si mimojiné povídat o:

  • kvalitě výuky na FEKTu
  • hodnocení výuky studenty
  • možné změně na méně než tři termíny na zkoušky z předmětů
  • sociálním a ubytovacím stipendiu
  • praxích pro studenty
  • zavedení angličtiny do dalších předmětů na FEKT
  • všem dalším, co Vás bude zajímat ohledně studia, VUT nebo Brna

Nebojte se příjit se zeptat, poslechnout si nebo říct svůj názor z očí do očí. Jde opravdu o nejefektivnější formu komunikace mezi studenty a fakultou. V rámci večera budou vyhlášení vítězové ABB Student Award.

prodekani_1_small.jpg 

mapka.JPG