Odborné semináře ACSA

Další rozšíření nabídky služeb Akademického centra studentských aktivitPro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti v oblastech, které se ve škole příliš  neučí, jsou v Akademickém centru studentských aktivit připraveny zcela nové nebo ještě kvalitnější stávající odborné semináře. Díky vstupu České republiky do Evropské unie se totiž objevila další možnost, jak zlepšovat naše činnosti – možnost financovat aktivity z prostředků Evropského sociálního fondu (dále ESF) a státního rozpočtu ČR. V roce 2006 se ACSA stalo úspěšným žadatelem o tuto finanční podporu, kterou čerpá na projekt „Zlepšování připravenosti studentů na vstup do praxe“.

Jak již název projektu napovídá, jeho snahou je profesionalizovat práci aktivních studentů v akademické samosprávě, posilovat partnerské vztahy mezi studenty, pedagogy a vedením vysokých škol a tím přispívat ke zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách a nárůstu kvalifikované a flexibilní pracovní síly. Činnosti, které jsou z prostředků ESF financovány, jsou dvojího druhu: jedny se týkají realizace odborných seminářů (další zlepšení již stávajících odborných seminářů a zavedení pěti nových seminářů), druhé v sobě zahrnují vznik nových aktivit v oblasti poradenství: asistované poradenství a poradenskou samoobsluhu.

Pro koho jsou tyto aktivity určeny? Samozřejmě pro Vás, studenty vysokých škol, zejména pro zástupce studentů v akademické samosprávě nebo studenty činné ve svých studentských organizacích.

Odborné semináře

Projekt „Zlepšování připravenosti studentů na vstup do praxe“ zahrnuje zkvalitnění pracovních výukových materiálů a programu odborných seminářů Komunikace a argumentace I, Projektové řízení I – Základy, Projektové řízení II – Týmy a MS Project. Do stávající nabídky seminářů přibude pět kurzů zcela nových, které jsou určeny především (ale nejen) pro pořadatele nejrůznějších studentských akcí: např. koncertů, sportovních aktivit, filmových představení, majálesů aj. Jak organizovat tyto aktivity se příští rok dozvíte na semináři Zásady pořádání společenských a kulturních akcí, jak získat finanční prostředky Vám poradí (již v květnu) na kurzu Financování studentských aktivit a jak se vyhnout porušení autorských práv zjistíte v semináři Ochrana autorských práv a ekonomika v prostředí digitální revoluce, který je připravován ve spolupráci se společností Microsoft, s. r. o. O svoje znalosti a zkušenosti se podělí např. zástupci Ministerstva kultury ČR, České protipirátské unie, Business Software Aliance či JAMU v Brně. Mezi nové kurzy rovněž patří Systémy VŠ v Evropě a Ekonomika vysokých škol, která klade důraz především na procesy a problémy spojené se schvalováním rozpočtu na vysokých školách. V semináři Bezpečnost na internetu, spolupořádaném s firmou Microsoft, s. r. o., zjistíte, jak chránit svá data, což není úkol zcela jednoduchý – útoky přicházejí ze všech stran, podnikají je externisté, internisté i automatické nástroje.

Poradenství

Studenti, kteří vedle studia dělají i něco „navíc“, tzn. zastupují studenty v akademickém senátu nebo pro ně připravují nejrůznější kulturní, sportovní nebo jiné společenské aktivity, vědí, jak je tato činnost náročná. Při své práci se setkávají s nejrůznějšími překážkami, ať již materiálními, nebo i lidskými.  Nutným krokem k zabezpečení pomoci při řešení aktuálních problémů, které se zástupci studentů snaží na svých vysokých školách řešit a tím přispívat ke zvýšení jejich kvality, je vytvoření poradenského systému. V ACSA tedy plánujeme zavést asistované poradenství a tzv. poradenskou samoobsluhu.

ACSA již dlouhou dobu provádí poradenskou činnost prostřednictvím osobních konzultací a výjezdů na univerzity. Vzhledem k množství problémů, se kterými jsme se setkali, jsme se rozhodli problémy studentů systematizovat a potom navrhovat jejich optimální řešení. K tomu slouží výzkum „Student v tísni“, jehož součástí je dotazník, který můžete vyplnit na webových stránkách Centra www.acsa.vutbr.cz.

Věříme, že naše nové aktivity pomohou nejčastější problémy studentů zesystematizovat a poskytnout tak poradenství většímu množství studentů.

————————————————————————————-

Zaujaly Vás tyto informace a chcete se o nových či stávajících seminářích dozvědět více? Pozor, v květnu jsou pro Vás připraveny tři semináře, z toho dva zcela nové! Nevíte, jak se na seminář přihlásit? Pak navštivte webové stránky www.acsa.vutbr.cz nebo kontaktujte Ing. Pavla Obrdlíka (obrdlik@acsa.vutbr.cz nebo 541 145 253). Máte problém ve studentské organizaci a nevíte, jak jej vyřešit? Napište nám na info@acsa.vutbr.cz nebo se za námi zastavte ve čtvrtém patře na ulici Rybkova 1 (vedle Stavárny) J.