Odborná přednáška na téma: Finanční řízení mezinárodní korporace v podmínkách ekonomické krize

Vážení studenti
společnost Microsoft ČR ve spolupráci s Fakultou podnikatelskou VUT v Brně
Vás zvou na odbornou přednášku na téma:Finanční řízení mezinárodní korporace v podmínkách ekonomické krize

Prezentace bude zaměřena na následující tématické okruhy:

•Vazba hodnoty akcií na finanční situaci firmy

•Stručné pojednání o základních pilířích úspěšného rozvoje firmy v období recese

•Kontrola a management nákladů jako klíčový nástroj řízení efektivity firmy v obdobi recese

•Úvod do fungování korporátních financí a návaznost na fungování lokální finanční organizace

•Představení elementárních finančních procesů (jejich cíle, struktura etc)

•Finance v praxi = představení technologických řešení praktických aspektů fungování fin. oddělení

 

 

Přednáška se koná dne 18. března 2010 v 9.00 hod., v posluchárně P384 (v budově Fakulty podnikatelské VUT v Brně).

Přednášejícími budou pánové: Tibor Koleják | Finanční ředitel, Microsoft ČR Jaroslav Němec | Business Analyst Manager, Microsoft ČR

Přijďte se nejenom něco dovědět ale i vyhrát věcné ceny od společnosti Microsoft