MOVEMBER VÁS VÍTÁ

mov.png

V Kanadě, Jihoafrické repubce, Finsku, Nizozemsku, Dánsku, Norsku, Belgii, České republice, Španělsku, Hong Kongu, Singapuru, Francii, Německu, Švédsku, Švýcarsku a Rakousku, tady všude již funguje. Movember navíc využívá podpory Mo Bratrů a Mo Sester rozesetých po celém světě, kteří sehráli důležitou roli v tom, aby se Movember rozrostl do své současné velikosti.

Mo Bratři pomáhají změnit pohled na zdraví mužů tím, že jsou po 30 listopadových dnů chodícími a mluvícími billboardy a svými činy a slovy na veřejnosti i v soukromí zvyšují povědomí o často opomíjeném zdraví mužů. Společně tak skutečně měníme tvář mužského zdraví.

 

Na konci měsíce Mo Bratři a Mo Sestry již tradičně slaví svoji práci a úspěchy při získávání prostředků na Movember party, na které se take udělují vysoce ceněné tituly Miss Movember a Muž Movember.

 

Letošní ročník benefičního projektu MOVEMBER se bude odehrávat i na Flédě ve spolupráci s IFMSA CZ, a to za účasti electro popové dvojice z Francie Dat politics, AVA DJs a CAT FLU DJs.

Klub Fléda a IFMSA CZ věnuje z každé vstupenky 10Kč na nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ, zároveň skupina Dat Politics věnuje část honořáře.

https://www.facebook.com/events/25361361 8078567/

movember.jpg