Koleje a menzy (KAM)

Základní informace a složení pracovní komise pro Koleje a menzy

        Pracovní skupina KaM se zabývá podněty a názory studentů a ty dále předává na vedení Kolejí a menz. Pracovní skupina se pravidelně schází každé tři týdny (v případě potřeby se schází operativně na svolání předsedy PK KaM).

 

 Jan Buček :: (xbucek07@stud.fit.vutbr.cz)

 • zástupce FIT
     
 

 Irena Hývnarová
:: (xhyvna02@stud.feec.vutbr.cz)

 • zástupce FEKT
     
 

 Petr Donth ::
(petr.donth@seznam.cz, ICQ: 193-039-231)

 • předseda
 • zástupce FAST
     
 

 Veronika Donthová
:: (donthova@centrum.cz, ICQ: 202-137-080)

 • zástupce FP
     
 

 Lucie Holá :: (valrie.orsgov@seznam.cz)

 • zástupce FSI
     
 

 Vladimír Holý
:: (vladimirh@seznam.cz, ICQ: 296-423-035)

 • zástupce FSI
     
 

 Libor Hrdý :: (xhrdyl00@stud.fit.vutbr.cz, ICQ: 280-681-016)

 • místopředseda
 • zástupce FIT
     
 

 Jana Hurychová ::
(jana.hurychova@centrum.cz, ICQ: 174-204-661)

 • zástupce FAST
     
 

 Katarína Judinyová ::
(xjudin00@stud.feec.vutbr.cz, ICQ: 325-341-216)

 • zástupce FEKT
     
 

 Jan Kubíček ::
(hxkubic28@stud.fit.vutbr.cz, ICQ: 345-044-221)

 • zástupce FIT
     
 

 Kateřina Perzyová
:: (cassinka@gmail.com)

 • zástupce FSI