http://student.vutbr.cz konečně oficiálně!!!

Konečně se mi podařilo zařídit adresu pro Studentský protál, tak jak je tomu zvykem i všude na jiných vysokých školách. Konečně při zadání adresy http://student.vutbr.cz nedostaneme hlášku o neexistující stránce – Studentský portál se stává skutečně studentským!

Ti všímavější z vás si možná všimli, že pod touto adresou je web dostupný již nějaký ten pátek. Šlo ovšem o prozatimní, neoficiální a testovací spuštění. Ode dneška je tato adresa oficiální adresou Studentského portálu. Tímto se však nechceme distancovat od Studentské komory AS, která mi pomohla především v začátcích se samotným spuštěním portálu. V této věci jsem především vděčen ochotě spolupracovat ze strany Jardy Švece, předsedy SKASu. Proto jsme změnili i logo, kde jasně dáváme najevo, že jde o Studentský portál v podstatě pod záštitou SKASu. Jde o velký projekt, který musí být pod „křídly“ nějaké organizace – a pod jakou jinou by měl St. portál fungovat, než pod nejvyšší studentskou organizací VUT, čili pod SKASem ;) Proto je web stále dostupný i z adresy http://www.skas.vutbr.cz, a ještě z předešlých dob i z adresy http://www.rs.vutbr.cz (z dob názvu této organizace Rada studentů).

Doufám, že se vám všem tímto portál ještě více přiblíží a že začnete ještě ve větší míře využívat jeho služeb a možná i pomůžete plnit jeho obsah.

Tak už i studenti VUT mají svou adresu – http://student.vutbr.cz !!