Hella Autotechnik a Automotive Lighting garantují nový VV předmět na FSI

Zajímáte se o problematiku automobilového průmyslu? Chcete být
připraveni pro budoucí povolání v tomto dynamicky se rozvíjejícím
odvětví a najít uplatnění v oblasti projektování, konstruování a také
modernizace výrobních strojů a zařízení ?
SDRUŽENÍ NEJVĚTŠÍCH VÝROBCŮ VNĚJŠÍHO
OSVĚTLENÍ AUTOMOBILŮ PŘIPRAVILO VE
SPOLUPRÁCI S FSI VOLITELNÝ PŘEDMĚT
„KONSTRUKCE AUTOMOBILOVÉHO OSVĚTLENÍ“
Neváhejte a využijte nově otevřeného volitelného předmětu Konstrukce
automobilového osvětlení na Ústavu konstruování (Fakulta strojního
inženýrství).

Během semestru se seznámíte s principy konstruování a testování
používanými při návrhu konstrukce dílů vyrobených z plastů. Specialisté ze
společnosti Hella Autotechnik a Automotive Lighting vám
vysvětlí problematiku technologie vstřikování, forem, povrchových úprav a
materiálů používaných u automobilového osvětlení. Dále budete seznámeni
s nástroji včasného plánování kvality a způsobilosti výrobku v souvislosti s
ergonomickými nároky, celkovou účelností, současnými trendy a nároky
hraničních disciplín, jako je například optika, elektronika a průmyslový
design.

více info: https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=138295