FEKT – Nabídka nového předmětu!

Informace převzata z http://www.utko.feec.vutbr.cz

Nabídka nového předmětu – čtěte zejména zaregistrovaní v BIZG !!!!!

V minulých letech si studenti stěžovali, že předmět BIZG Základy počítačové grafiky, který je nabízen z FIT, je pro studenty oboru BTLI příliš obtížný, protože vyžaduje předchozí znalosti, které nejsou na FEKT vyučovány. Přesto si pro akademický rok 2005/06 předmět BIZG registrovalo opět 48 studentů. K řešení situace jsme vytvořili předmět BZSG Základy počítačové sazby a grafiky, který lépe vyhovuje předchozím znalostem z nižších semestrů. Předmět má stejný rozsah 39P, 26C, 6 kreditů, zápočet, zkouška, vyučuje Mgr. Pavel Rajmic, Ph..D. a vyučován je ve stejném ročníku a semestru (3.r.LS). Bližší v Kartě předmětu v IS. Kurz s podobnou náplní byl experimentálně přednášen pro studenty i zaměstnance a byl o něj nebývalý zájem. Pokud tedy chcete absolvovat předmět BZSG, je nutno si ho zapsat při zápisu, popř. nejpozději v prvním týdnu zimního semestru. Rozvrh bude navržen dodatečně, podle počtu zájemců.

sekretariát UTKO