EBEC 2015, celoevropská inženýrská soutěž

Po roce opět přichází největší celoevropská inženýrská soutěž pro studenty technických vysokých škol EBEC 2015. Do lokálního kola v Brně se mají možnost přihlásit studenti ze všech fakult a všech ročníků v rámci VUT. Jediné, co je potřeba pro to udělat, je sestavit 4 členný tým a zaregistrovat se na stránkách www.ebec.cz. Deadline pro přihlášení je do 23. února 2015.

Soutěž se skládá ze dvou kategorií: Case Study a Team Design. V obou případech je zadání „šité na míru“ jednotlivým fakultám.
  • V případě Case Study se jedná o teoretický rozbor daného problému. Výstupem CS je prezentace s návrhem řešení z různých úhlů pohledu (výroba, marketing, technologie, logistika,…) a právě v takovém případě může být výhodou smíšený tým poskládaný z různých fakult.
  • Naopak Team Design je zaměřen prakticky, soutěžní týmy řeší v časovém limitu zadání a výsledky své práce představují před porotou, kde prezentují své řešení a ukazují funkčnost zařízení.
V obou případech se hodnotí splnění zadaných cílů, kreativita, způsob zpracování a podobně.


EBEC Brno se uskuteční v průběhu března na čtyřech fakultách VUT: Fakulta stavební, Fakulta informačních technologií, Fakulta strojního inženýrství a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Finále se koná na Fakultě podnikatelské 11. března 2015, kde na finalisty čekají zajímavé výhry. Pro návštěvníky, kteří přijdou podpořit své kamarády nebo se jen podívat na průběh soutěže, je připraven bohatý doprovodný program, v rámci kterého se mohou zúčastnit mini job fairu a setkat se tak se zástupci firem. Také na ně čeká přednáška z OSN a slosování o věcnou cenu.


Více informací na webových stránkách www.ebec.cz, nebo na Facebooku facebook.com/ebecbrno.