Dotazník na menzy VUT

Studenti pro studenty společně se Studentskou komorou Akademického senátu VUT v Brně připravili dotazník týkající se menz VUT:
http://dotaznik-kam.eu/

Dotazník bude v provozu minimálně do konce března.

Kromě toho se nám podařilo domluvit na úterý 12. 3. setkání ředitelky KaM s akademickou obcí. Setkání proběhne v areálu FEKT na Technické 12 v místnosti SH2.173 („kopule“) od 15 hodin. Ředitelce bude na začátku nabídnut prostor pro prezentování své vize a následovat bude diskuze.
https://www.facebook.com/events/590394250989725/