Členové SKAS

Složení SKAS VUT v Brně pro období 2008-2011.

:::. ČLENOVÉ .:::
 

Tomáš Krejbich :: (tomas.krejbich@seznam.cz)

 • předseda SKAS VUT
 • člen legislativní komise
 • člen pedagogické komise
 • zástupce FP
     
 

Bc.Stanislava Dermeková :: (dermekovas@study.fce.vutbr.cz)

 • členka pedagogické komise
 • zástupce FAST
     
 

Bc.Patrik Halfar :: (xhalfa01@stud.fit.vutbr.cz)

 • člen ekonomické komise
 • zástupce FIT
     
 

Marian Maslák :: (xmasla05@stud.feec.vutbr.cz)

 • člen legislativní komise
 • člen pedagogické komise
 • zástupce FEKT
     
 

 Ing. Martin Moos :: (xcmoos@fch.vutbr.cz)

 • člen ekonomické komise
 • zástupce FCH
     
 

Bc.Petra Nováčková :: (ynovac06@stud.fme.vutbr.cz)

 • členka pedagogické komise
 • zástupce FSI
     
 

Ing.Vladimír Panáček :: (vladimir.panacek@usi.vutbr.cz)

 • člen pedagogické komise
 • zástupce ÚSI
     
 

Samuel Paučo :: (xvpauco@ffa.vutbr.cz)

 • člen pedagogické komise
 • člen legislativní komise
 • zástupce FaVU