5. ročník celostátní studentské konference

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2005
Pojďme žít a fungovat! Aneb objevování studentských organizací v ČR

Pod záštitou předsedy vlády ČR Ing. Jiřího Paroubka a rektora VUT v Brně, prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc., dr. h. c.

Akce se bude konat 1. – 2. prosince 2005 opět v prostorách Centra VUT v Brně.

Rádi bychom Vás pozvali na již jubilejní 5. ročník celostátní studentské konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2005 pořádanou Akademickým centrem studentských aktivit za podpory MŠMT. S radostí Vám oznamuje, že nad akcí letos převzal záštitu premiér ČR Ing. Jiří Paroubek a tradičně rektor VUT v Brně, prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. Akce se bude konat 1. – 2. prosince 2005 opět v prostorách Centra VUT v Brně.

Na co se můžete těšit?
- více než 150 účastníků z celé ČR (studenti, pedagogové i zástupci vedení univerzit)
- zajímavé příspěvky
- inspirativní diskuze
- výstava studentských organizací

Kdo je zván?
- Každý student či studentka, který se zajímá, který je aktivní, který chce posílit fungování své studentské organizace či spolku, který rád roste, který rád přijede…

Čím se budeme zabývat?
- Problematikou studentských organizací jako jsou akademické senáty, různá studentská sdružení, skupiny studentů kolem časopisů, rady studentů a další
- Blok příspěvků na téma „Pohled na fungování studentských organizací zevnitř“
- Příspěvky na téma „Financování studentských organizací“ a „Legislativa v oblasti studentských organizací“
- Blok příspěvků na téma „Pohled na fungování studentských organizací zvenku“

 A pokud ještě váháte, dovoluji si Vás upozornit na speciální akci, kterou jsme připravili pro studenty VUT: jeden student zaplatí příspěvek a druhý s ním jde na konferenci zdarma!!

            Tentokrát jsme pro konferenci zvolili podtitul Pojďme žít a fungovat! Aneb objevování studentských organizací v ČR. Budeme se věnovat problematice studentských organizací, jako jsou akademické senáty, různá studentská sdružení, skupiny studentů kolem časopisů, rady studentů a další. Tuto oblast jsme vybrali nejen kvůli úloze studentů, kterou hrají na vysokých školách např. podle Boloňského procesu, ale i kvůli reálným pozitivním dopadům na chod celé školy, jaké fungování kvalitní studentské organizace bezesporu má. Naším cílem bude hledat a popisovat to, jak mohou samy organizace fungovat, stejně jako se zaměříme na vazby organizací na vysokou školu a okolí. Věříme, že to pomůže studentským organizacím nalézt odpověď na otázky, které se během jejich fungování objevují, a že to také vysokým školám usnadní identifikovat způsoby, jakými mohou studentské organizace přispět k životu vysoké školy jako celku.
            Hlavním úkolem konference zůstává výměna názorů a zkušeností mezi studenty z různých škol a také mezi studenty a pedagogy, resp. významnými osobnostmi z oblasti vysokého školství. Tradičně se jí účastní zástupci MŠMT ČR, Centra pro studium vysokého školství, Rady vysokých škol i její Studentské komory.
            Ke konferenci od loňského roku neodmyslitelně patří i Výstava studentských organizací, na které má jakákoli studentská organizace příležitost prezentovat svou strukturu, činnosti i úspěchy.
            Konference je určena především všem aktivním studentům, kteří se v rámci své činnosti sdružují do nějaké studentské organizace či spolku a řeší často nejrůznější problémy s prací v organizaci spojené. Akce přináší účastníkům nejen možnost vyslechnout názory a zkušenosti studentů i vedení univerzit na fungování studentských organizací, ale i příležitost nechat se inspirovat v zajímavé a podnětné diskuzi.

Budeme rádi, pokud se rozhodnete této příležitosti využít. Více informací i možnost přihlášení naleznete na www.acsa.vutbr.cz. S jakýmikoli dotazy se obracejte na info@acsa.vutbr.cz či na 541 145 255. Informace o minulém ročníku konference naleznete zde. Těšíme se na vás.
           
Zuzana Nováková, ACSA