32. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie

32. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické
energie

 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně a Česká
elektrotechnická společnost pořádá již 32. ročník mezinárodní konference
NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE (NZEE). Letošní ročník se koná
od 5. 9. do 7. 9. 2011.
Toto oblíbené setkání široké odborné veřejnosti již tradičně slouží nejen k získání nových
poznatků a rozšíření stávajících vědomostí, ale vede také k neformálním diskusím a k
navázání nových kontaktů účastníků semináře. „Letošní rok jsme se také posunuli dál

v oblasti prezentace výsledných příspěvků konference. V rámci konání konference vyjdou
speciální čísla partnerských recenzovaných časopisů Electroscope, Elektrorevue a TZB-Info
ve kterých budou publikované vybrané příspěvky,“ dodává hlavní organizátor konference,
doc. Ing. Petr Bača, Ph. D., z Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně.
Letošní ročník se ponese ve znamení těchto témat:
• Základní informace o problematice zdrojů elektrické energie, případně o jejich
zkušebnictví, schvalovacím řízení, normalizaci, bezpečnosti a ekologii.
• Nejnovější poznatky a trendy z oblasti výzkumu a vývoje elektrochemických zdrojů
elektrické energie.
• Nejnovější poznatky a trendy z oblasti výzkumu, vývoje a aplikace klasických,
alternativních a obnovitelných zdrojů elektrické energie.
• Prezentace výrobců a dovozců zdrojů elektrické energie. Prezentace výrobců
a dovozců přístrojů a zařízení úzce spjatých s problematikou zdrojů el. energie
sloužících pro jejich monitorování, řízení atd.
32. ročník konference se bude konat v prostorách hotelu Sport V Hotel v Hrotovicích
okrese Třebíč, cca 200 km od Prahy a 50 km od Brna. „Součástí konference bude také

zajímavý doprovodný program, který bude postupně uveřejňován na webových stránkách.
Ty tento rok zažijí obměnu, a tak se mohou účastníci konference těšit na další oživení
tohoto setkání,“ uzavírá předseda organizačního výboru, doc. Bača.
Představení konference mohou zájemci také nově najít na www.youtube.com/FEKTVUT
a nebo také na www.facebook.com/FEKTVUT a oficiálních stránkách konference
www.nzee.cz.