17. ročník Ceny Wernera von Siemense vyhlášen

 • Šest kategorií pro vysokoškolské studenty a pedagogy a vědecké týmy
 • Letošní novinka: Zvláštní ocenění pro nejlepší absolventskou práci napsanou ženou
 • Celkem 1,2 milionu Kč pro autory vítězných prací a projektů
 • Spolupráce s Akademií věd ČR a 15 univerzitami
 • Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Termín ukončení podávání přihlášek je 14. října pro kategorie vědeckých prací a 31. října 2014 pro kategorie diplomových a dizertačních prací

Sedmnáctý ročník jedinečné soutěže na podporu české vědy a vysokého školství byl vyhlášen. Studenti a vědci mohou své práce a projekty přihlašovat na stránkách společnosti Siemens. V letošním ročníku čeká účastníky, tedy lépe řečeno účastnice, jedna novinka – z přihlášených prací, jejichž autorkami jsou ženy, vybere porota pod vedením rektora VUT Brno, prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., tu nejlepší a její autorka získá finanční odměnu.„Rád jsem přijal záštitu nad nově vzniklým oceněním, které v rámci Ceny Wernera von Siemense podporuje zapojení žen ve vědě a výzkumu. Jsem přesvědčen, že jedním ze základních předpokladů pro rozvoj a úspěšnou budoucnost vědy a výzkumu nejen v ČR, je vytvoření podmínek a zvýšení motivace žen pro práci ve výzkumu a v pedagogických činnostech na vysokých školách“, řekl Petr Štěpánek.

 

Vyhlášení vítězů proběhne začátkem února příštího roku v Betlémské kapli.

 

Společnost Siemens v rámci své dlouhodobé podpory české vědy a školství a snahy o zintenzivnění dialogu mezi akademickým a soukromým sektorem v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Akademií věd České republiky nový, již sedmnáctý ročník Ceny Wernera von Siemense. Již tradičně této soutěži udělili záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr průmyslu a obchodu. „Naše soutěž je výjimečná také tím, že přihlášené práce nemusí být pouze z oblastí, ve kterých Siemens podniká. Přihlásit se mohou studenti a vědci ze všech technických a vybraných přírodovědných oblastí. A navíc finanční odměna není nijak účelově vázaná – výherci ji mohou použít na další výzkum, studium, vybavení nebo třeba dovolenou,“ doplňuje generální ředitel společnosti Siemens, Eduard Palíšek.

 

V předchozích šestnácti ročnících Ceny Wernera von Siemense bylo již oceněno 265 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující sedmi milionů korun.

 

Cena Siemens je jediným projektem svého druhu, který soustavně podporuje českou vědu a školství nezávisle na škole, tématu či spolupráci s firemním sektorem.

Garanty jednotlivých kategorií budou i v letošním roce nejvyšší představitelé vysokých škol a Akademie věd. Jednotlivým porotám budou předsedat prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. (předseda AV ČR), prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (rektor ČVUT v Praze), prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor UK v Praze) a doc. RNDr. Vojtěch Petráček CSc (prorektor pro VaV ČVUT v Praze). Spolu s nimi je téměř 50 porotců – vedoucích pracovníků technických a přírodovědeckých vysokých škol a Akademie věd ČR – připraveno hodnotit projekty z oblasti základního výzkumu a aplikovaného vývoje a současně diplomové a disertační práce. Zároveň ocení nejlepšího vysokoškolského pracovníka. V roce 2013 získal toto v Česku ojedinělé ocenění doc. RNDr. Jan Černý, PhD. z Katedry buněčné biologie na Přírodovědecké fakultě UK za svou dlouhodobou a úspěšnou snahu zpopularizovat buněčnou biologii mezi širokou veřejností.

 

Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech. Uzávěrka pro podání přihlášky do soutěže je stanovena na 14. října pro kategorie vědeckých prací a 31. října 2014 pro kategorie diplomových a disertačních prací. Slavnostní vyhlášení Ceny Wernera von Siemens se uskuteční v Betlémské kapli 5. února 2015. Více informací naleznete na www.siemens.cz/cenasiemens .

 

Kategorie a finanční odměny:

 

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

 • 1x odměna 300 000,-

 

2. Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace

 • 1x odměna 300 000,-

 

3. Nejlepší pedagogický pracovník

 • 1x odměna 100 000,-

 

4. Nejlepší diplomová práce

 • 1. místo – 2x 30 000,-
 • 2. místo – 2x 25 000,-
 • 3. místo – 2x 20 000,-
  vždy pro studenta a jeho vedoucího práce

 

5. Nejlepší disertační práce

 • 1. místo – 2x 30 000,-
 • 2. místo – 2x 25 000,-
 • 3. místo – 2x 20 000,-
  vždy pro doktoranda a jeho vedoucího práce

 

6. Nejlepší diplomová nebo disertační práce vzniklá

ve spolupráci se Siemens

 • odměna – 2x 30 000,-
  pro studenta/doktoranda a jeho vedoucího práce

 

Zvláštní ocenění: Nejlepší absolventská práce napsaná ženou

 • odměna – 30 000,-